Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pripažino, kad AB „Kauno energija“ pažeidė šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką

Siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos segmente, Komisija išnagrinėjo UAB Kauno termofikacijos elektrinės ir AB „Kauno energija“ ginčą ir priėmė sprendimą iš dalies patenkinti UAB Kauno termofikacijos elektrinės reikalavimus, pripažįstant, kad AB „Kauno energija“ pažeidė šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką.

UAB Kauno termofikacijos elektrinė 2013 m. birželio 13 d. kreipėsi į Komisiją prašydama pripažinti, kad AB „Kauno energija“, atsisakydama supirkti dalį 2013 m. birželio mėnesį siūlomos supirkti šilumos energijos, nesilaikė šilumos supirkimo tvarkos ir įpareigoti AB „Kauno energija“ supirkti šilumą pagal savo paskelbtas sąlygas.

Komisija, išnagrinėjusi ginčą, nusprendė:

Pripažinti, kad AB „Kauno energija“ pažeidė Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintus principus, numatančius nediskriminacines sąlygas ir veiksmingos konkurencijos skatinimą, bei nesilaikė Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų apraše numatytos šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos.

Atsižvelgiant į tai, kad teisiškai ir faktiškai nėra galimybių supirkti šilumą už praėjusį laikotarpį, be to, Komisija neįgaliota spręsti reikalavimų, susijusių su civilinės atsakomybės taikymu, AB „Kauno energija“ nebuvo įpareigota supirkti iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės 2013 m. birželio mėnesį pasiūlyto supirkti šilumos kiekio.

Informacija parengta 2013-07-18