2013 07 18
Komisija, siekdama ištirti konkurencijos veiksmingumą gamtinių dujų tiekimo rinkoje ir nustatyti didelę įtaką šioje rinkoje turinčius dalyvius, 2013 m. kovo 14 d. posėdyje priėmė sprendimą pradėti gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimą. Pagal Gamtinių dujų įstatymą jis turi būti atliktas per 4 mėnesius, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Komisijai pateikti rinkos dalyvių duomenys iki šiol yra tikslinami, taip pat reikalinga papildoma informacija, gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimas pratęsiamas iki 2013 m. spalio 15 d.

Rinkos tyrimų terminas gali būti pratęstas motyvuotu Komisijos sprendimu ne daugiau kaip 3 kartus, kiekvieną kartą pratęsiant rinkos tyrimo terminą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

Komisija rinkos tyrimus savo iniciatyva atlieka ne rečiau nei kas penkerius metus.

Visa informacija apie rinkų tyrimus skelbiama ir reguliariai atnaujinama rubrikoje „Rinkų tyrimai“.

Informacija parengta 2013-07-18