Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nesvarstė klausimų dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems biokurą

Informuojame, kad atsižvelgiant į tai, jog 2013 m. liepos 2 d. LR Seimas priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą ir jį įgyvendinantį įstatymą, kurį 2013 m. liepos 18 d. pasirašė LR Prezidentė, Komisija nesvartė klausimų dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų šiems gamintojams:

• naudojantiems biodujas, išgaunamas sąvartynuose, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW;
• naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW;
• naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 500 kW iki 1000 kW;
• naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW;
• naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 5000 kW.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimais numatoma skatinimo kvotos dydį biokuro elektrinėms sumažinti iki 105 MW, vietoj anksčiau buvusių 355 MW. Energetikos ministerijos 2013 m. gegužės 8 d. duomenimis, išnaudota daugiau nei 105 MW skatinimo kvotos. 

Informacija apie tolimesnes skatinimo kovotų paskirstymo aukcionų organizavimo procedūras šiems gamintojams bus skelbiama Komisijos tinklalapyje.

Informacija parengta 2013-07-18