Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo

Komisija, siekdama nustatyti skaidrias ir aiškias elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo taisykles bei su apskaitų atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusius reikalavimus, kurie leistų atskleisti kiekvieno verslo vieneto, kaip santykinai atskiros elektros energetikos įmonės verslo (veiklos) dalies rezultatus, teikia pakartotinei viešajai konsultacijai Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projektą (toliau – Projektas).

Pirmoji viešoji konsultacija dėl Projekto paskelbta 2013 m. birželio 7 d.

Esminiai Projekto pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:


- detalizuotas ūkio subjektų, kurie turės vadovautis Projektu, sąrašas;
- numatyta, kad elektros energetikos įmonė, vykdanti elektros energijos gamybos veiklą, turi išskirti gamybos termofikaciniu režimu ir gamybos kondensaciniu režimu verslo vienetus;
- atsisakyta vartotojų ir gamintojų prijungimą prie operatorių tinklų apskaityti kaip atskirą paslaugą;
- Projektas papildytas nuostata, kad integruotai elektros energetikos įmonei, skirstančiai bei tiekiančiai elektros energiją mažiau kaip 100 tūkst. vartotojų, netaikomi Projekto reikalavimai, nustatantys trumpalaikio turto paskirstymo principus, taip pat neprivalomas konsoliduotos turto ir kapitalo ataskaitos teikimas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25C, LT 08223, Vilnius), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-07-24