2013 07 26
Komisija, siekdama įtvirtinti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus bei konkrečius skaičiavimo metodus gamtinių dujų kainų viršutinėms riboms ir konkrečioms kainoms nustatyti, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos projektą (toliau – Projektas).

Projekto esminės nuostatos:

- reglamentuota tvarka, kaip nustatomos gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo ir tiekimo veiklų kainų viršutinės ribos bei konkrečios kainos. Tiekimo veiklos kainų viršutinės ribos yra reguliuojamos, jei atlikus rinkos tyrimą paaiškėja, kad dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo ūkio subjektas taiko pernelyg dideles kainas;
- numatytos gamtinių dujų įmonių paslaugų reguliuojamų kainų nustatymo taisyklės, apibrėžiančios ekonomiškai pagrįstų sąnaudų, traukiamų į reguliuojamas kainas, įvertinimą;
- įtvirtinta detali investicijų grąžos nustatymo ir skaičiavimo tvarka, numatant investicijų grąžos normos ir reguliuojamos turto vertės vertinimo kriterijus;
- nustatyta tvarka, kaip gamtinių dujų įmonės turi teikti Komisijai informaciją, reikalingą reguliuojamų kainų viršutinėms riboms arba konkrečioms kainoms nustatyti.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. rugpjūčio 12 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25C, LT 08223, Vilnius), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-07-26