Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo

Siekiant tobulinti esamą skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sistemą, pagal turimą praktinę patirtį optimizuojant procedūras ir jų terminus, taip pat užtikrinti veiksmingą konkurenciją bei plėtrą atsinaujinančių išteklių energetikos srityje, Komisija pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

- gamintojas įpareigotas kaip vieną iš aukciono dokumentų pateikti patvirtinimą apie įrengtus ar ketinamus įrengti naujus ir efektyvius gamybos įrenginius. Todėl gamintojai, įrengiantys padėvėtas elektrines, negalės dalyvauti aukcionuose;
- numatyta, kad aukcione negali dalyvauti susijusių ūkio subjektų, kaip tai apibrėžta Konkurencijos įstatyme, grupė;
- į aukciono komitetą siūloma įtraukti Konkurencijos tarybos atstovą;
- nustatyta, kad aukcione dalyvaujantis gamintojas gali teikti tik vieną elektrinės projektą;
- įtvirtintas vieno rato aukcionas;
- numatytas ilgesnis informacijos apie aukcioną skelbimo terminas – 50 kalendorinių dienų (anksčiau buvo 30 kalendorinių dienų).

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. rugsėjo 9 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-08-16