Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgą

Komisija, vykdydama rinkos priežiūros funkciją ir siekdama, kad rinkos dalyviai disponuotų aktualia informacija, skelbia 2013 m. II ketvirčio nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgą.

Esminiai įvykiai rinkoje:

Nepriklausomi šilumos gamintojai 2013 m. II ketv., palyginti su 2012 m. II ketv., pagamino 3,9 proc. mažiau šilumos ir 10,5 proc. mažiau nei 2011 m. II ketv. 2013 m. II ketv. pagaminta 404,1 tūkst. MWh šilumos, 2012 m. II ketv. – 420,2 MWh, 2011 m. II ketv. –  451,4 MWh.
Auga iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminamos šilumos kiekis nepriklausomų šilumos gamintojų segmente: 2013 m. II ketv., palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, augimas sudarė 68,0 proc. (palyginti su 2011 m. II ketv. – 81,5 proc.), atitinkamai iš iškastinio kuro pagamintos šilumos kiekis mažėjo 36,6 proc. (palyginti su 2011 m. II ketv. – 42,9 proc.).
Metinis nepriklausomų šilumos gamintojų skaičiaus augimas sudaro 25%. 2013 m. II ketv. pabaigoje nepriklausomų šilumos gamintojų skaičius siekė 25: iš jų 10 buvo reguliuojami, 15 – nereguliuojami. 2012 m. II ketv. pabaigoje nepriklausomų šilumos gamintojų buvo 20 (10 reguliuojamų ir 10 nereguliuojamų).
Nereguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje dominuoja atsinaujinantys energijos ištekliai (66,8 proc.), reguliuojamų – iškastinis kuras (69,9 proc.).
Nepriklausomi šilumos gamintojai 2013 m. II ketv. patiekė 21,4 proc. šilumos kiekio, perduoto Komisijos licencijuojamų šilumos tiekėjų tinklais.
• Didžiausia veikiančių nepriklausomų šilumos gamintojų koncentracija 2013 m. II ketv. buvo stebima Klaipėdos ir Kauno apskrityse.
• Didžiausias nepriklausomų šilumos gamintojų skaičius gamina ir parduoda šilumą AB „Kauno energija“, AB „Klaipėdos energija“ ir AB „Panevėžio energija“ aptarnaujamose teritorijose. 2013 m. II ketv. AB „Kauno energija“ iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirktos šilumos dalis patiektos šilumos struktūroje sudarė 67,2 proc. (iš UAB Kauno termofikacijos elektrinė pirktos šilumos dalis – 43,3 proc.); vidutinė svertinė perkamos šilumos kaina buvo 18,45 ct/kWh), AB „Klaipėdos energija“ – 64,5 proc. (13,36 ct/kWh), AB „Panevėžio energija“ – 19,3 proc.  (7,61 ct/kWh).

1 pav. Nepriklausomų šilumos gamintojų parduotos šilumos dalis AB „Klaipėdos energija“, patiektos šilumos struktūroje, proc. ir parduotos šilumos vidutinė svertinė kaina, ct/kWh, 2013 m. I pusm.

2 pav. Nepriklausomų šilumos gamintojų parduotos šilumos dalis AB „Kauno energija“ patiektos šilumos struktūroje, proc. ir parduotos šilumos vidutinė svertinė kaina, ct/kWh, 2013 m. I pusm.
3 pav. Nepriklausomų šilumos gamintojų parduotos šilumos dalis AB „Panevėžio energija“ patiektos šilumos struktūroje, proc. ir parduotos šilumos vidutinė svertinė kaina, ct/kWh,
2013 m. I pusm.
 
2013 m. II ketv. nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgą atsisiųskite.Nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgas galite rasti tinklalapyje.
Informacija parengta 2013-08-21