Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo projekto derinimo

Siekiant nustatyti visiems ūkio subjektams skaidrias ir nediskriminacines sąlygas, Komisija pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

- patikslinamas laikotarpis, per kurį nuo kitos sandorio šalies nukentėjęs dalyvis gali kreiptis į Baltpool UAB dėl įsipareigojimų nevykdančio dalyvio pateiktų užtikrinimo priemonių panaudojimo jo prievolėms įvykdyti;
- koreguojamas Projekto 13.1.2 punktas, kuriame nurodyta, kad sandoris sudaromas tik jeigu pardavimo pavedimo kiekis (ar likusi neįvykdyta jo dalis) yra didesnis arba lygus pirkimo pavedime nurodytam minimaliam sandorio kiekiui;
- įrašoma nuostata, jog dalyviai–pirkėjai aukciono dieną nuo 10.30 val. iki  pavedimų pateikimo laikotarpio dalyviams–pardavėjams pabaigos negali pateikti naujų ar koreguoti esamų pavedimų, tačiau turi teisę atšaukti anksčiau pateiktus pavedimus.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.
                
Informacija parengta 2013-08-23