Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta pareiga savivaldybių taryboms šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatyti atsižvelgiant į Komisijos patvirtintas bazines kainas.

Komisija posėdyje konstatavo, kad Ukmergės rajono savivaldybė taryba, 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams ir 12 mėn. laikotarpiui paskirstydama UAB „Ukmergės šiluma“ faktiškai per 2011 metus patirtas ir į šilumos kainą neįtrauktas gamtinių dujų suvartojimo sąnaudas, nesilaikė Šilumos ūkio įstatymo nuostatų, numatančių, jog pirmaisiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgdama į Komisijos nustatytas šilumos bazines kainas.

Ukmergės rajono savivaldybei per 30 dienų nepašalinus nurodytų pažeidimų, Komisija įgyja teisę nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

Informacija parengta 2013-08-27