Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nutraukia skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus biokurą naudojantiems gamintojams

Komisija skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus konkrečiai gamintojų grupei organizuoja tol, kol yra laisvos skatinimo kvotos. 2013 m. liepos 20 d. įsigaliojus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams, skatinimo kvota biokuro elektrinėms buvo sumažinta iki 105 MW (vietoj buvusios 355 MW). Energetikos ministerijos duomenimis, jau yra išnaudota 106,811 MW.

Išanalizavus šiuos Energetikos ministerijos duomenis bei skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų metu paskirstytą skatinimo kvotą nustatyta, kad skatinimo kvota biokuro elektrinėms siekia 137,1 MW. Todėl Komisija nutraukia šiuos skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus:

• biodujų elektrinėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų, kurių įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 500 kW;
• gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 500 kW iki 1000 kW;
• gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW;
• biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW;
• gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinėje rekonstruotų elektros įrenginių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW;
• gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinėje rekonstruotų elektros įrenginių įrengtoji galia ne didesnė nei 5000 kW.

Informacija parengta 2013-08-27