2013 08 27
Komisija 2013 m. rugpjūčio 27 d. posėdyje priėmė sprendimą išduoti gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „SOGA Baltic Oil“.

Gamtinių dujų tiekimo licencijas Komisija yra išdavusi 21 ūkio subjektui, iš jų 8 vykdo veiklą. Gamtinių dujų tiekimo licencijas turinčių įmonių sąrašas skelbiamas Komisijos tinklalapyje.

Informacija parengta 2013-08-27