Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija konstatavo, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas ir išdavė neterminuotą perdavimo veiklos licenciją

Komisija, detaliai išanalizavusi perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB pateiktus dokumentus bei visą susijusią informaciją ir atsižvelgdama į Europos Komisijos išvadą, nutarė:

• Konstatuoti, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 8 dalies ir 53 straipsnio 2, 3 ir 6 dalių nuostatas ir gali būti paskirtas perdavimo sistemos operatoriumi.

• Išduoti LITGRID AB neterminuotą elektros energijos perdavimo veiklos licenciją.

Komisija apie priimtą galutinį sprendimą informuos Europos Komisiją bei paskelbs informaciją interneto svetainėje www.regula.lt ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Griežtai atskirti perdavimo veiklą nuo komercinių tiekimo ir gamybos veiklų interesų, įskaitant perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą, reikalauja ES III energetikos paketas, kurio nuostatos perkeltos į Elektros energetikos įstatymą.

Informacija parengta 2013-08-27