2013 09 12
Siekiant nustatyti visiems ūkio subjektams skaidrias ir nediskriminacines sąlygas, Komisija pakoregavo Energijos išteklių biržos reglamentą (toliau – Reglamentas).

Esminiai pakeitimai Reglamente:

- patikslintas laikotarpis, per kurį nuo kitos sandorio šalies nukentėjęs dalyvis gali kreiptis į Baltpool UAB dėl įsipareigojimų nevykdančio dalyvio pateiktų užtikrinimo priemonių panaudojimo jo prievolėms įvykdyti;
- numatyta, kad sandoris sudaromas tik tokiu atveju, jeigu pavedimo kiekis (ar likusi neįvykdyta jo dalis) yra ne mažesnis nei priešpriešiniame pavedime nurodytas minimalus sandorio kiekis;
- įtvirtinta nuostata, kad biržos dalyviai–pirkėjai aukciono dieną nuo 10.30 val. iki pavedimų pateikimo laikotarpio dalyviams–pardavėjams pabaigos negali pateikti naujų ar koreguoti esamų pavedimų, tačiau turi teisę atšaukti anksčiau pateiktus pavedimus.

Informacija parengta 2013-09-12