2013 09 12
Siekiant sudaryti skaidrias ir nediskriminuojančias sąlygas prijungti gamtinių dujų sistemas prie veikiančių gamtinių dujų sistemų, Komisija suderino pakoreguotą AB „Lietuvos dujos“ Prašymo prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį formą (toliau – Prašymo forma).

AB „Lietuvos dujos" Prašymo formą pakoregavo atsižvelgiant į tai, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. gamtinių dujų perdavimo veikla atskirta nuo AB „Lietuvos dujos“, todėl nauji vartotojai, norintys savo sistemas prijungti prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ar suskystintų gamtinių dujų terminalo, turėtų kreiptis į gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdančią AB „Amber Grid“.

Informacija parengta 2013-09-12