Komisija vienašališkai nustatė UAB ,,Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

2013 09 12
Siekiant užtikrinti, kad Šakių gyventojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos būtų teikiamos būtinosiomis sąnaudomis pagrįstomis kainomis bei įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas , Komisija nutarė vienašališkai nustatyti UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

Komisija UAB ,,Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas suderino 2013 m. kovo 28 d. nutarimu. Tačiau Šakių rajono savivaldybės taryba nei 2013 m. balandžio 25 d. , nei 2013 m. gegužės 30 d. vykusiuose tarybos posėdžiuose nepriėmė sprendimo dėl UAB ,,Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų.

Komisija posėdyje konstatavo, kad Šakių rajono savivaldybės taryba, nepriimdama sprendimo dėl UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paliko galioti savivaldybės 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu nustatytas paslaugų kainas, kurios neatitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos nuostatų, t. y. nepadengia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo bei kitų su šia veikla susijusių būtinųjų vandens tiekėjo sąnaudų. Šakių rajono savivaldybė per du mėnesius turėjo pašalinti Komisijos nustatytus pažeidimus. To nepadarius, Komisija, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, įgyja teisę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas nustatyti vienašališku sprendimu.

Komisijos vienašališkas sprendimas galios iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Informacija parengta 2013-09-12