Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką

Komisija, siekdama įtvirtinti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus bei konkrečius skaičiavimo metodus gamtinių dujų kainų viršutinėms riboms ir konkrečioms kainoms nustatyti, parengė ir patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką (toliau –Metodika).

Esminės Metodikos nuostatos:

- reglamentuota tvarka, kaip nustatomos gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo ir tiekimo veiklų kainų viršutinės ribos bei konkrečios kainos. Tiekimo veiklos kainų viršutinės ribos yra reguliuojamos, jei atlikus rinkos tyrimą paaiškėja, kad dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo ūkio subjektas taiko pernelyg dideles kainas;
- numatytos gamtinių dujų įmonių paslaugų reguliuojamų kainų nustatymo taisyklės, apibrėžiančios ekonomiškai pagrįstų sąnaudų, traukiamų į reguliuojamas kainas, įvertinimą;
- įtvirtinta detali investicijų grąžos nustatymo ir skaičiavimo tvarka, numatant investicijų grąžos normos ir reguliuojamos turto vertės vertinimo kriterijus;
- nustatyta tvarka, kaip gamtinių dujų įmonės turi teikti Komisijai informaciją, reikalingą reguliuojamų kainų viršutinėms riboms arba konkrečioms kainoms nustatyti.

Informacija parengta 2013-09-12