Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija sumažino UAB „Jonavos vandenys“ pateiktas derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Jonavos vandenys“ 2011 metų faktines sąnaudas paslaugoms palaikyti, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 150 tūkst. Lt sąnaudų, palyginus su įmonės planuotomis, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 0,27 Lt/m³ mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.

UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Jonavos rajono vartotojus.

2009–2013 metais UAB „Jonavos vandenys“ į vandentvarkos ūkį investavo 18,634 mln. Lt, iš jų ES paramos lėšos – 78,5 proc., valstybės ir savivaldybės biudžeto – 9,1 proc., nuosavos įmonės lėšos – 12,4 proc. Už šias lėšas pastatyti Jonavos m. dumblo apdorojimo įrenginiai, rekonstruota Ruklos nuotekų valykla, pastatyta nauja nuotekų valykla Kalnėnuose, kur bus valomos iš Išorų ir Kalnėnų kaimų surinktos buitinės nuotekos, pastatytos 3 nuotekų perpumpavimo siurblinės, paklota 2,3 km vandentiekio tinklų, 23,4 km – nuotekų tinklų, prijungta 190 naujų vartotojų, dar sudaryta galimybė prisijungti 282 naujiems vartotojams.

2013–2017 metais UAB „Jonavos vandenys“ į vandentvarkos ūkio gerinimą ketina investuoti 19,762 mln. Lt, iš jų 8,065 mln. Lt – nuosavos įmonės lėšos, 6,682 mln. Lt – ES paramos lėšos, 4,700 mln. Lt – paskola, 0,315 mln. Lt – valstybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, 2017 metais bus pastatyti 5 vandens gerinimo įrenginiai (Mimalių, Priešiogalėlės, Aklo ežero, Kunigiškių ir Martyniškių k.,) ir Išorų nuotekų valykla, bus nutiesta 14,4 km nuotekų tinklų, pastatytos 6 naujos nuotekų siurblinės, sudaryta galimybė prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų prisijungti apie 190 vartotojų. 100 proc. vartotojų tiekiamo geriamojo vandens atitiks kokybės reikalavimus.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 90 proc. Jonavos rajono gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 82 proc. gyventojų. Planuojama, kad iki 2015 metų centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudosis 92 proc. Jonavos rajono gyventojų, nuotekų – 85 proc. vartotojų.

UAB „Jonavos vandenys“ 2012 metais patiekė 1369,7 tūkst. m³ vandens, todėl įmonės veiklos rezultatai lyginami su vidutiniais III vandens tiekėjų grupės (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m³ per metus) rodikliais.

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Jonavos rajono savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-09-20