Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos kainos dedamąsias

Komisija, užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos kainos dedamąsias, kurios įsigalios 2013 m. spalio 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra aiškiai įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališkai.

UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ 2013 m. birželio 27 d. Komisijai ir Alytaus miesto savivaldybės tarybai pateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams projektą, tačiau savivaldybės taryba per nustatytą terminą – 30 dienų – nenustatė šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja tol, kol pašalinami nurodyti pažeidimai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Šiais metais Komisija vienašališkais sprendimais nustatė 15 šilumos tiekėjų šilumos kainų dedamąsias.

Informacija parengta 2013-09-20