Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė elektros energijos rinkos kainą 2014 metams

Komisija, įvertinusi praėjusių 12 mėnesių biržoje susiformavusią vidutinę faktinę elektros energijos kainą, pagalbiniais instrumentais bei dvišalėmis sutartimis suprekiautos elektros energijos kiekius ir kainas, nustatė 15,9 ct/kWh elektros energijos rinkos kainą 2014 metams (2013 metams nustatyta rinkos kaina – 15,7 ct/kWh). Kainos pokytį lėmė Lietuvos elektros biržoje susiformavusi elektros energijos kaina.

Elektros energijos rinkos kaina ateinantiems kalendoriniams metams bus naudojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų biudžetui suformuoti.

Rinkos kainai nustatyti kaip svertinis vidurkis naudojama:
- Lietuvos elektros biržoje suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos;
- pagalbiniais instrumentais suprekiauti kiekiai ir kainos;
- šalia biržos pagal tiesiogines dvišales sutartis suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos.

1 pav. Turinčių įtakos elektros energijos rinkos kainos formavimui per paskutinius 12 mėnesių biržoje įvykdytų sandorių struktūra
Šaltinis: Komisija.

Nustatant elektros rinkos kainą, kaip papildomos informacinės aplinkybės taip pat yra vertinamos bendros tendencijos tarptautinėse rinkose bei tarptautinių agentūrų prognozės.

Kaip rodo tarptautinės agentūros Nasdaq OMX Commodities prognozės, 2013 metų rudenį stebimas elektros energijos kainų pokytis ilgalaikių finansinių priemonių rinkoje.

2 pav. Nasdaq OMX Commodities elektros kainų prognozės
Šaltinis: Komisija pagal www.nasdaqomxcommodities.com viešai pateiktą informaciją.

Latvijoje 2013 m. birželio 3 d. veiklą pradėjo elektros biržos operatorius Nord Pool Spot, kuris šiuo metu veikia visose trijose Baltijos šalyse. Kadangi Lietuva iki šiol neturi tiesioginių elektros energijos perdavimo jungčių su Vakarų šalimis, didžiausią įtaką Lietuvos kainų zonoje besiformuojančioms kainoms turi elektros energijos tarpsisteminių jungčių ribojimai.

3 pav. Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos elektros energijos kainų biržose palyginimas
Šaltinis: Komisija.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš šių pagrindinių komponenčių:
• įsigijimo kainos;
• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
• sisteminių paslaugų kainos;
• perdavimo paslaugos kainos;
• skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
• tiekimo kainos.

Informacija parengta 2013-09-20