Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijų bei Apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinio modelio

Komisija, atsižvelgdama į rinkos dalyvių pastabas dėl 2014 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios naujos redakcijos Šilumos kainų nustatymo metodikos praktinio taikymo sudėtingumo, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijų projektą (toliau – Rekomendacijų projektas) bei Apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinio modelio projektą (praktinio modelio pildymo pavyzdys) (toliau – Praktinio modelio projektas). Pastaba:praktinio modelio pildymo pavyzdžiams peržiūrėti / pildyti prašome naudoti Internet Exploer10 naršyklę, taip pat rekomenduojame išsaugoti dokumentą savo kompiuteryje.

Rekomendacijų projektas suteiks rinkos dalyviams metodinę pagalbą įgyvendinant naujus apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimus bei pateiks praktinių pavyzdžių, taip išvengiant galimo skirtingo jų interpretavimo.

Praktinio modelio projektas palengvins apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą tiems ūkio subjektams, kurie neturi reguliavimo apskaitos programų, o jas turintiems – gali būti pagalbinė priemonė, keičiant ir tobulinant reguliavimo apskaitos programas pagal naujos redakcijos Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimus.

Prašome iki 2013 m. spalio 8 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai viešai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Komisija, įvertinusi rinkos dalyvių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, organizuos mokymus. Papildoma informacija artimiausiu metu bus paskelbta Komisijos tinklalapyje.

Informacija parengta 2013-09-26