Komisija pritarė UAB „Vilniaus energija“ monitoringo sistemų įrengimui ir išplėtimui

2013 09 26
Komisija 2013 m. rugsėjo 26 d. posėdyje suderino UAB „Vilniaus energija“ investicijų projektą – esamų nepertraukiamo monitoringo sistemos elektrinių išplėtimą sieros oksidų ir kietųjų dalelių matavimo priemonėms bei azoto oksidų, anglies monoksido ir deguonies nepertraukiamo monitoringo įrengimą.

Šiuo metu UAB „Vilniaus energija“ Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d. Šie leidimai yra reikalingi vykdyti šilumos gamybos veiklą. Šios investicijos metu numatoma esamas nepertraukiamo monitoringo sistemas elektrinėje Nr. 2 (taršos šaltiniams 001 ir 002), E-3 (taršos šaltiniui 001) išplėsti sieros oksidų ir kietųjų dalelių matavimo priemonėmis, katilinėje RK-8 (taršos šaltinis 001) įrengti azoto oksidų, anglies monoksido ir deguonies, temperatūros, slėgio ir vandens garų kiekio išmetamose dujose nepertraukiamo monitoringo sistemą.

UAB „Vilniaus energija“ nepatvirtinus šios investicijos plano, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų galiojimas nebus pratęstas ir UAB „Vilniaus energija“ negalės vykdyti šilumos gamybos veiklos pagrindiniuose Vilniaus miesto šilumos gamybos šaltiniuose.

Bendra investicijų projekto vertė siekia 2,25 mln. Lt, UAB „Vilniaus energija“ jį ketina įgyvendinti 2014–2015 metais.

Informacija parengta 2013-09-26