2013 09 26
Komisija, siekdama ištirti konkurencijos veiksmingumą elektros energijos gamybos rinkoje ir nustatyti didelę įtaką šioje rinkoje turinčius dalyvius, 2013 m. gegužės 13 d. nutarimu priėmė sprendimą pradėti elektros energijos gamybos rinkos tyrimą.

Pagal Elektros energetikos įstatymą tyrimas turi būti atliktas per 4 mėnesius, tačiau atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis rinkos dalyvių laiku nepateikė prašomų duomenų bei didelę pradinių duomenų apimtį, elektros energijos gamybos rinkos tyrimas pratęsiamas iki 2013 m. spalio 15 d.

Rinkos tyrimų terminas gali būti pratęstas motyvuotu Komisijos sprendimu ne daugiau kaip 3 kartus, kiekvieną kartą pratęsiant rinkos tyrimo terminą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Komisija rinkos tyrimus savo iniciatyva atlieka ne rečiau nei kas penkerius metus.

Visa informacija apie rinkų tyrimus skelbiama ir reguliariai atnaujinama rubrikoje „Rinkų tyrimai“.

Informacija parengta 2013-09-26