Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Mažėja elektros energijos perdavimo kainos viršutinė riba

Komisija 2014 metams LITGRID AB nustatė 0,209 ct/kWh mažesnę elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą – 2,206 ct/kWh.

Komisija, atlikusi keturių metų reguliacinio laikotarpio LITGRID AB pajamų, sąnaudų, investicijų analizę, nustatė, kad:
• buvo gauta 43,347 mln. Lt papildomų pajamų ir ši suma vartotojams bus sugrąžinta per dvejus metus (2014–2015 metais), atitinkamai mažinant perdavimo kainos viršutinę ribą;
• kapitalo kaštai yra padidėję 12,089 mln. Lt, įvertinus reguliavimo periodu atliktas faktines investicijas;
• auga perduodamos elektros energijos kiekis – 0,5 proc.;
• infliacija pajamų lygiui yra 3 proc.

Komisija, atsižvelgusi į šias aplinkybes, priėmė sprendimą sumažinti LITGRID AB 2014 metais gautinų pajamų lygį 8,9 mln. Lt, kas leido nustatyti elektros energijos kainos perdavimo viršutinę ribą 2,206 ct/kWh 2014 metams (2013 metais – 2,415 ct/kWh).

Nuo 2015 metų elektros energetikos sektoriuje bus taikomas ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelis.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš šių pagrindinių komponenčių:
• įsigijimo kainos;
• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
• sisteminių paslaugų kainos;
• perdavimo paslaugos kainos;
• skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
• tiekimo kainos.

Informacija parengta 2013-09-26