Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai

Siekiant sudaryti vienodas nediskriminacines prieigos ir pasinaudojimo elektros energijos skirstomųjų tinklų sistema sąlygas, užtikrinti skirstomųjų tinklų operatoriaus veiklos nepriklausomumą nuo gamybos ir tiekimo veiklos interesų bei išvengti šių veiklos rūšių kryžminio subsidijavimo, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Reikalavimų elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:

- elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius įpareigotas nustatyti elektros energijos skirstymo sistemos naudotojų nediskriminuojančias priemones, darbuotojų pareigas, konfidencialios informacijos disponavimo sąlygas ir tvarką;
- įtvirtinta elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus paskirto atitikties pareigūno, vykdančio atitikties programos priežiūrą, funkcijos;
- numatyta metinės atitikties programos ataskaitos rengimo, skelbimo ir pateikimo Komisijai tvarka.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. lapkričio 1 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-10-02