Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

Komisija, siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų kokybiškas ir patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, suderino būtinosiomis sąnaudomis pagrįstas UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainas – 7,61 Lt/m³ vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute.

UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

UAB „Šiaulių vandenys“ centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojus.

Įmonė 2011–2012 metais į vandentvarkos ūkio gerinimą iš viso investavo 79,03 mln. Lt, iš jų 56,59 mln. – Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, 6,91 mln. Lt – valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos, 15,53 mln. Lt – nuosavos įmonės lėšos. 2012 metais pradėtus įgyvendinti investicijų projektus ketinama užbaigti šįmet ir kitų metų pabaigoje.

Įgyvendinus investicijų projektus, buvo pastatyti nauji dumblo apdorojimo įrenginiai Šiaulių nuotekų valykloje, kurie išspręs dumblo kiekio sumažinimo, kvapo panaikinimo, stabilizavimo problemas, taip pat nutiesta 70,33 km vandentiekio, 58,85 km nuotekų tinklų, pastatyta 21 nauja nuotekų siurblinė, rekonstruotos 3 nuotekų siurblinės, prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų jau prisijungė 1798 vartotojai (sudaryta galimybė prisijungti 3995 vartotojams), prie nuotekų tinklų – 2307 vartotojai (sudaryta galimybė prisijungti 4178 vartotojams).

2013–2017 metais UAB „Šiaulių vandenys“ ketina atlikti investicijų už 204,627 mln. Lt. Europos Sanglaudos fondo skiriamos lėšos sudarys 152,263 mln. Lt, nuosavos įmonės lėšos – 31,458 mln. Lt, valstybės lėšos – 17,913 mln. Lt, savivaldybių lėšos – 0,024 mln. Lt, paskola – 2,969 mln. Lt

Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, Šiauliuose bus nutiesta 82 km vandentiekio ir 86 km nuotekų tinklų, renovuota 35 km vandentiekio ir 16 km nuotekų tinklų, rekonstruota Lepšių vandenvietė ir pastatyti vandens gerinimo įrenginiai (90 proc. tiekiamo vandens atitiks nustatytus kokybės reikalavimus), prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti apie 2323 vartotojams.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 97 proc. UAB „Šiaulių vandenys“ aptarnaujamos teritorijos gyventojų. 58 proc. vartotojų gauna Lietuvos higienos normos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, 100 proc. nuotekų yra išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

Praėjusiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ pardavė 3514 tūkst. m³ vandens ir priklauso II vandens tiekėjų grupei (parduodama nuo 1501 iki 7500 tūkst. m³ vandens per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių taryboms.

Informacija parengta 2013-10-03