Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei peržiūrėti UAB „Lamberta“ nustatytas šilumos kainas

Komisija, išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka išnagrinėjusi UAB „Lamberta“ skundą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatytos šilumos bazinės kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad šilumos kainos dedamosios nustatytos nesilaikant Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų, numatančių, jog šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis.

Komisija rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei įvertinti nurodytus pažeidimus ir UAB „Lamberta“nustatyti būtinosiomis sąnaudomis pagrįstas šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams  ir per 10 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo dienos informuoti Komisiją apie nurodytų rekomendacijų įvykdymą.

Informacija parengta 2013-10-03