2013 10 03
Siekiant užtikrinti vartotojams objektyvias suskystintų naftos dujų kainas, Komisija parengė ir patvirtino Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodiką (toliau – Metodika).

2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Energetikos įstatymo 2, 19, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo 191 straipsniu įstatymui, Komisijai priskirta nauja funkcija – tvirtinti centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas.

Esminės Metodikos nuostatos:

- nustatyta centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų veiklos sąnaudų atskyrimo tvarka ir atitinkamų duomenų pateikimo formos;
- suskystintų naftos dujų vartotojai atskirai mokės už dujotiekio infrastruktūros eksploatavimą (pastovioji dedamoji) bei konkrečiai sunaudotų suskystintų naftos dujų kiekį (kintamoji dedamoji).

Metodikos projektas 2013 m. rugpjūčio 9 d. buvo paskelbtas viešajai konsultacijai, kad rinkos dalyviai ir suinteresuoti asmenys galėtų pateikti pastabas bei pasiūlymus.

Komisija iki 2013 m. gruodžio 1 d. pirmą kartą nustatys suskystintų naftos dujų kainas šioms įmonėms: AB „Suskystintos dujos“, UAB „Saurida“, UAB „Varėnos dujos“, UAB „Druskininkų dujos“, UAB „Literma“.

Informacija parengta 2013-10-03