2013 10 03
Siekiant užtikrinti, kad Prienų ir Trakų vartotojai už centralizuotai tiekiamą šilumą ir karštą vandenį mokėtų pagrįstomis kainomis, Komisija atliko UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio planinį patikrinimą.

Susipažinusi su patikrinimo metu nustatytais faktais bei aplinkybėmis Komisija konstatavo - UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio reguliuojamos sąnaudos paskirstomos pagal nustatytus reikalavimus.

UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio patikrinimas pradėtas 2013 m. balandžio 1 d. ir baigtas 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Komisija ūkio subjektų planinių patikrinimų planą skelbia tinklalapyje.

Informacija parengta 2013-10-03