Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių projekto

Siekiant užtikrinti, kad elektros energijos perdavimo ir skirstymo tarifai atspindėtų efektyviai veikiančio konkurencinėje rinkoje operatoriaus sąnaudas, Komisija kartu su UAB „PricewaterhouseCoopers“ parengė ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC techninio-technologinio ir ekonominio tinklų modelio gairių projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:

- nustatomi pagrindiniai modelinio tinklo principai, t. y. sąnaudų formavimas priklausomai nuo paklausos, sąnaudų apskaičiavimas, modeliuojamas laikotarpis (5 ar 10 metų), rinkos (perdavimo ar skirstymo) ir geotipų (kaimo, miesto, metro) identifikavimas, tinklo optimizavimo, vidutinių metinių kapitalo sąnaudų apskaičiavimo, vertės nustatymo metodai;
- nustatoma reikalinga pateikti informacija apie operatoriaus turtą, tinklo elementus, technologinius ir ekonominius duomenis, taip pat apie modeliuojamą laikotarpį, technologijų optimizavimo, nusidėvėjimo ir vertės nustatymo metodus, kapitalo ir operacines sąnaudas, regionų, miestų, kaimų pavadinimus ir kt.;
- nurodoma LRAIC modelio taikymo sritis – elektros energijos perdavimo, skirstymo, vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo, tinklo valdymo ir kt. paslaugos;
- aprašomas modeliavimui reikalingų duomenų surinkimo procesas, prognozuojamos pikinės apkrovos statistinio modelio, technologinių ir ekonominių ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų ir svertinės vidutinės kapitalo kainos (WACC) skaičiavimai ir galutinių rezultatų pateikimo forma.

Projektas
paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. spalio 28 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Planuojama, kad pagal LRAIC modelį suformuota efektyviai veikiančių perdavimo bei skirstomųjų tinklų kainodara įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d., pasibaigus šiuo metu einančiam reguliavimo laikotarpiui.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija paskelbta 2013-10-07