Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku

2013 10 11
Šilumos ūkio įstatyme nepriklausomiems šilumos gamintojams, kaip ir kitiems šilumos tiekėjams, yra įtvirtinta pareiga ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki šilumos kainos dedamųjų galiojimo pabaigos pateikti Komisijai perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projektą. Karšto vandens teikėjai likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo pabaigos Komisijai ir savivaldybės institucijai turi pateikti perskaičiuotų karšto vandens kainos dedamųjų projektą.   

Komisija posėdyje konstatavo, kad:


• nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Plungės bioenergija“ ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki šilumos kainos dedamųjų galiojimo pabaigos nepateikė Komisijai perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projekto ir taip pažeidė Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas;

• UAB „Pakruojo šiluma“ ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki karšto vandens kainų dedamųjų galiojimo pabaigos nepateikė Komisijai ir savivaldybės institucijai perskaičiuotų karšto vandens kainos dedamųjų projektų, taip pažeisdamos Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimus.

Komisija, siekdama užtikrinti, kad šilumos kainos dedamosios ir karšto vandens kainos dedamosios  būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku, UAB „Plungės bioenergija“ ir UAB „Pakruojo šiluma“ nurodė nustatytus pažeidimus ištaisyti per 30 kalendorinių dienų.

Informacija parengta 2013-10-11