2013 10 11
Komisija, įvertinusi pateiktus AB „Amber Grid“ duomenis perdavimo kainos viršutinei ribai skaičiuoti, nustatė perdavimo kainos viršutinę ribą 2014-2018 m. reguliavimo periodui - 50,30 Lt už tūkst. m³ (be pridėtinės vertės mokesčio).

Vadovaujantis sąnaudų kilmės priežastingumo bei veiklų proporcingumo principais, Komisija 2014-2018 m. reguliavimo periodo  bazinėmis dujų perdavimo veiklos  sąnaudomis pripažino 135,847 mln. Lt: iš jų 18,875 mln. Lt priskiriama dujų tranzito į Kaliningrado sritį veiklai, investicijų grąža sudaro 37,88 mln. Lt. Komisija nepripažino pagrįstomis daugiau nei 7 mln. Lt sąnaudų.

2014 metais prognozuojama, kad perdavimo sistema bus transportuota 2,7 mlrd. kub.  gamtinių dujų vidinėms šalies reikmėms.  Gamtinių dujų vidinėms šalies reikmėms poreikis nuosekliai mažėja.  

 Transportuojamų dujų kiekio pokytis vidinėms šalies reikmėms (mlrd. m³) 
Įgyvendinant ES teisinį reglamentavimą, Komisija rengia naują gamtinių dujų įleidimo-išleidimo taškų (angl. entry-exit) kainodaros modelį, kuris bus taikomas gamtinių dujų perdavimo sistemai nuo 2015 m.


Informacija parengta 2013-10-11