Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino 2014 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą

Komisija patvirtino 2014 metų elektros energetikos sektoriaus 299,225 mln. Lt viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) biudžetą.

Pagal Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 patvirtintą Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašą VIAP lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių, kogeneracinėse ir termofikacines jėgainėse, elektrinėse, kuriose gaminama elektros energija tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti, strateginiams objektams, susijusiems su energetinio saugumo didinimu, finansuoti, užtikrinti atominės energetikos saugumą, atliekų saugojimui ir laidojimui (Ignalinos AE) finansuoti, taip pat elektros energetikos sistemos saugiam ir patikimam funkcionavimui užtikrinti.

2014 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetas

VIAP paslauga

2014 m. poreikis

2012 m. fakto ir plano neatitikimai (pagal pinigų srautą)

2014 m. biudžetas, įvertinus neatitikimus (2014 m. pinigų srautas)

7.1 paslauga (AEI gamyba ir balansavimas)

218,725

- 2,933

215,792

      AEI gamyba

201,724

- 5,214

 

      AEI balansavimas (perdavimo tinkle)

13,483

+ 2,281

      AEI balansavimas (skirstymo tinkle)

3,518

7.2 paslauga (TEC gamyba)

0

- 3,107

-3,107

7.3 paslauga (Lietuvos energija, AB gamyba)

0

- 27,593

-27,593

7.4 paslauga (Lietuvos energija, AB rezervai)

0

0

0

7.5 paslauga (VAE)

0

0

0

7.6 paslauga (NordBalt)

80,000

0

80,000

7.7 paslauga (IAE)

0

0

0

7.8 paslauga (AEI) gamintojų prijungimas)

0

-0,168

-0,168

7.9 paslauga (tinklų plėtra dėl AEI)

0

0

0

Administravimas

0,5

0

0,5

Lėšų likučio saugojimo rezultatas

0

-0,780

-0,78

Įplaukų neatitikimas dėl 2012 m. Energetikos ministro įsakymu VIAP mokestinės naštos perskirstymo, mažesnio autogeneracijos kiekio

-

+ 23,455

23,455

IŠ VISO:

299,225

-11,126

288,099Vadovaujantis 2012 m. liepos 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 916 patvirtinu Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašu, Komisija diferencijavo VIAP kainą:
• Gamintojams, gaminantiems elektros energiją termofikaciniu rėžimu ir ją vartojantiems savo reikmėms (VIAP lėšos renkamos tik už atsinaujinančių energijos išteklių rėmimui ir infrastruktūros projektams skirtas VIAP) – 3,223 ct/kWh (be PVM);
• Visiems likusiems vartotojams – 2,904  ct/kWh (be PVM).

VIAP lėšų biudžetas ir atitinkamai VIAP kaina 2014 metams bus keičiama Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus atitinkamus sprendimus dėl termofikacinėms jėgainėms bei elektrinėms, kuriose gaminama elektros energija tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti, nustatomų remtinos gamybos apimčių. Kartu su šiuo sprendimu bus įvertintas Lietuvos energija AB reguliuojamų paslaugų sąnaudų audito už 2010-2012 metus rezultatas. Taip pat, kartu su šiuo sprendimu gali būti koreguojamos metinės VIAP lėšų sumos, skirtos 7.8 paslaugai – Komisija šiuo metu atlieka patikrinimą dėl AB LESTO pritaikytų prijungimo įmokų kompensacijų gamintojams, naudojantiems AEI, bei metinės VIAP lėšų sumos, skirtos 7.1 paslaugai – dėl kompensacijų asmenims, planavusiems instaliuoti saulės jėgaines iki 2013 m. vasario 1 d., atitinkamai pakeitus Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarką bei Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarką.

Komisija taip pat 2014 m. atliks išsamų patikrinimą, kaip yra vykdomas VIAP lėšų išmokėjimas už 2011-2013 ataskaitinius metus.


Informacija parengta 2013-10-11