Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas ir sisteminių paslaugų kainą 2014 metams

Komisija didelę įtaką rezervinės galios rinkoje turinčiam asmeniui Lietuvos energijos gamyba, AB nustatė rezervinės galios paslaugų teikimo viršutines kainų ribas.

Komisija, 2012 m. atlikusi elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą, Lietuvos energijos gamyba, AB pripažino didelę įtaką elektros energijos rezervinės galios rinkoje turinčiu asmeniu, kuriam be rezervinės galios paslaugų apskaitos atskyrimo įpareigojimo, nustatytas ir įpareigojimas teikti paslaugas sąnaudomis pagrįstomis kainomis, įvertinus investicijų grąžą.


Lietuvos energijos gamyba, AB 2014 m. nustatytos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos:
• antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo – 7,822 Lt/MW/h;
• tretinio aktyviosios galios rezervo – 13,92 Lt/MW/h;
• reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos – 3007 Lt/h;
• avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos – 947 tūkst. Lt.

Perdavimo sistemos operatorius pirminio aktyviosios galios rezervo paslaugos neužsako, todėl kainų viršutinės ribos šiai paslaugai nėra nustatomos.

Atsižvelgiant į rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas, perdavimo sistemos operatoriaus 2014 metais prognozuojamą paslaugų kiekį bei iš didelę įtaką turinčio asmens – Lietuvos energijos gamyba, AB – planuojamus užsakyti elektros energijos kiekius, Komisija 2014 m. nustatė 0,42 ct/kWh sisteminių paslaugų kainą (2013 m. – 0,942 ct/kWh).

Sisteminių paslaugų kaina mažėja dėl to, kad perdavimo sistemos operatorius, efektyviai vykdydamas savo veiklą, 2014 m. mažina užsakomų rezervų kiekius. Tretinio rezervo kiekis nuo 340 MW mažėja iki 270 MW, todėl šiam rezervui užtikrinti pakanka vieno Lietuvos elektrinės bloko (2013 m. šiai paslaugai teikti buvo naudojami 2 blokai). Antriniam avariniam rezervui užtikrinti
2014 m. užsakomas tik vienas 200 MW Kruonio HAE agregatas, kai, palyginimui, 2013 m. buvo naudojami du agregatai. Antrinis aktyviosios galios rezervas nuokrypiams reguliuoti bus užsitikrinamas per remtinos elektros energijos gamybą.

Sisteminių paslaugų kainoje įvertinamos aktyviosios galios pirminio, antrinio, tretinio rezervo užtikrinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo bei avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugų teikimo sąnaudos. Sisteminės paslaugos užtikrina elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo lygį.

Informacija parengta 2013-10-11