Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė AB LESTO elektros energijos skirstymo kainos viršutines ribas 2014 metams

Komisija nustatė AB LESTO elektros energijos skirstymo kainos viršutines ribas 2014 metams

Komisija, įvertinusi AB LESTO pateiktus skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2014 metams perskaičiavimui reikalingus duomenis, nutarė patvirtinti 0,268 ct/kWh mažesnę vidutinės įtampos tinklais elektros energijos kainos viršutinę ribą bei 0,057 ct/kWh mažesnę žemos įtampos tinklais elektros energijos kainos viršutinę ribą, palyginus su dabar galiojančia atitinkamų paslaugų kainos viršutine riba.

AB LESTO skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2013–2014 metais (be PVM)

Rodikliai

Komijos nustatyta 2014 metams

AB LESTO siūlymas 2014 metams

Galiojanti
2013 metais

Vidutinės įtampos tinklai

4,479

4,749

4,747

Žemos įtampos tinklai

6,162

6,586

6,219

Šaltinis: Komisija.

Pasikeitus Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu
Nr. 916, AB LESTO už perkamą elektros energiją technologinėms sąnaudoms ir savosioms reikmėms padengti 2014 metais nemokės sisteminių paslaugų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos. Taip pat skaičiuojant investicijų grąžą, iš sąnaudų eliminuojamos palūkanų sąnaudos, todėl mažėja elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos.

Komisija, atlikusi keturių metų reguliacinio laikotarpio AB LESTO pajamų, sąnaudų, investicijų analizę, nustatė, kad:
• buvo gauta 48,926 mln. Lt papildomų pajamų ir ši suma vartotojams bus sugrąžinta per dvejus metus (2014–2015 metais), atitinkamai mažinant skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas;
• kapitalo kaštai yra padidėję 41,028 mln. Lt, įvertinus reguliavimo periodu atliktas faktines investicijas;
• auga perduodamos elektros energijos kiekis – 0,5 proc.;
• infliacija pajamų lygiui yra 3 proc.

Komisija, atsižvelgusi į šias aplinkybes, priėmė sprendimą sumažinti AB LESTO 2014 metais gautinų pajamų lygį: vidutinės įtampos tinkluose – 19,858 mln. Lt, žemos įtampos tinkluose –
2,332 mln. Lt.

Skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2008–2014 metais
 
Šaltinis: Komisija.

Nuo 2015 metų elektros energetikos sektoriuje bus taikomas ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelis.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš šių pagrindinių komponenčių:

• įsigijimo kainos;
• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
• sisteminių paslaugų kainos;
• perdavimo paslaugos kainos;
• skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
• tiekimo kainos.

Informacija parengta 2013-10-11