Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

2013 10 14
Siekiant užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Lietuvos dujos“ valdoma skirstymo sistema būtų suteikiama objektyviai, sąžiningai, lygiomis sąlygomis, nediskriminuojant sistemos naudotojų, Komisija teikia viešajai konsultacijai Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:

- išdėstyta  naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema tvarka ir sąlygos;
- nustatytos skirstymo sistemos operatoriaus ir skirstymo sistemos naudotojų teisės ir pareigos.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. lapkričio 13 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija paskelbta 2013-10-14