Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino UAB „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

Komisija, siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų kokybiškas ir patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, suderino būtinosiomis sąnaudomis pagrįstas UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamų paslaugų kainas – 4,86 Lt/m³ vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute.

UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)

Šaltinis: Komisija.

UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Vilniaus miesto, taip pat rajonų – Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių – vartotojus.

2010–2012 metais UAB „Vilniaus vandenys“ į vandentvarkos ūkio gerinimą investavo 266,84 mln. Lt, iš jų 122,951 mln. Lt – Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama,60,12 mln. Lt – valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos, 43,449 mln. Lt – nuosavos bendrovės lėšos, 40,32 mln. Lt – paskola. Už šias lėšas paklota 90,4 km vandentiekio tinklų (prisijungė 2988 nauji vartotojai),  114,45 km nuotekų tvarkymo tinklų (prisijungė 3445 vartotojai), atlikti Šalčininkų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbai (nuotekos išvalomos iki nustatytų reikalavimų), pastatyti Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginiai.

UAB „Vilniaus vandenys“ 2013–2015 metais ketina įgyvendinti investicijų už 247,261 mln. Lt, iš jų didžiausią dalį – 99,125 mln. Lt sudarys nuosavos bendrovės lėšos, 53,611 mln. Lt – Europos Sanglaudos fondo parama, 3,973 mln. Lt – valstybės biudžeto, 0,379 mln. Lt – savivaldybės biudžeto lėšos. Dar 90,173 mln. Lt bendrovė ketina pasiskolinti iš banko.

Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, bus nutiesta 67,9 km vandentiekio ir 98,5 km nuotekų tinklų, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Vilniaus Bukčių II, Žemųjų Panerių, Gėlos, Naujosios Vilnios ir Vingio stotyse bei rajoninių padalinių Šalčininkų, Eišiškių, Švenčionių vandenvietėse (99,4 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitiks Higienos normos reikalavimus), bus pradėti eksploatuoti dumblo tvarkymo įrenginiai (nuo 2012 m. vykdomi dumblo tvarkymo įrenginių paleidimo-derinimo darbai), kurie apdoros nuotekų dumblą, susidarantį Vilniaus, Elektrėnų, Eišiškių, Trakų, Šalčininkų, Pabradės, Nemenčinės, Rūdiškių, Rudaminos, Jašiūnų nuotekų valymo įrenginiuose, bus nutrauktas didelės drėgmės dumblo šalinimas dumblo aikštelėse, nuotekų dumblo šalinimas sąvartyne, įdiegta optimali nuotekų dumblo tvarkymo schema, užtikrinanti mažiausią savikainą bei atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams, išgauta energija iš nuotekų dumblo (pagaminta elektros ir šilumos energija bus panaudota technologiniame dumblo tvarkymo įrenginių procese), sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, užkirstas kelias grunto ir požemio taršai, sumažintas nuotekų dumblo kvapų sklidimas, Nemenčinės valykloje pastatyti dumblo tvarkymo įrenginiai, Vilniaus nuotekų valykloje – antrinis nusodintuvas, pakeisti susidėvėję siurbliai gręžiniuose, vandens pakėlimo stotyse ir nuotekų siurblinėse, modernizuotos ir atnaujintos nuotekų valyklos, atnaujintos perpumpavimo stotys Nemenčinėje, prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti apie 1925 vartotojams.
 
Šiuo metu Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 92,8 proc. gyventojų. Planuojama, kad iki 2015 metų šis rodiklis sieks 93,8 proc.

Vilniaus r. veikia 3 vandens tiekėjai: UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Vilniaus vandenys“. UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje centralizuotą geriamojo vandens tiekimo paslaugą gauna 2,35 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo – 100 proc. Iš viso Vilniaus r. centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 37,4 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo – 11,6 proc. Planuojama, jog 2015 metais centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis galės naudotis 41,8 proc. savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo – 16,4 proc.

Švenčionių r. veikia 3 vandens tiekėjai: UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. Centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 79,0 proc. UAB „Vilniaus vandenys“ šioje teritorijoje aptarnaujamų gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 48,0 proc. gyventojų. Iš viso Švenčionių r. centralizuotos geriamojo vandens tiekimo paslaugos prieinamos 52 proc. savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo – 30  proc.
2015 metais besinaudojančiųjų centralizuotomis paslaugomis skaičius atitinkamai turėtų siekti 54,6 proc. ir 33,6 proc.
Šalčininkų r. savivaldybės teritorijoje centralizuotas geriamojo vandens tiekimo paslaugas, teikiamas UAB „Vilniaus vandenys“, gauna 41,1 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo – 37,4 proc.

2012 metais UAB „Vilniaus vandenys“ pardavė 26011 tūkst. m³ vandens ir jos veiklos efektyvumo rodikliai buvo lyginami su I vandens tiekėjų grupės (paslaugų pardavimai nuo 7501 tūkst. m3 per metus) efektyvumo rodikliais.

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos įsigalios jas patvirtinus Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybių taryboms.
 
Informacija parengta 2013-10-15