Komisija nustatė mažesnes UAB „Varėnos vandenys“ paslaugų kainas

2013 10 15
Komisija, išanalizavusi UAB „Varėnos vandenys“ 2012 metų sąnaudas, nepripažino pagrįstomis beveik 118 tūkst. Lt sąnaudų, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 0,36 Lt/m³ mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.

UAB „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
 
Šaltinis: Komisija.

UAB „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Varėnos rajono savivaldybėje įsikūrusius vartotojus. Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 62,3 proc. Varėnos rajono gyventojų, nuotekų tvarkymo –
46,8 proc. gyventojų, 93 proc. tiekiamo vandens atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus. Planuojama, kad iki 2015 metų centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudosis 63,3 proc., nuotekų tvarkymo – 49,7 proc. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų.

Nuo 2008 metų UAB „Varėnos vandenys“ į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą investavo 16,321 mln. Lt, iš jų 13,277 mln. Lt – Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Bendrovė nutiesė 11,454 km vandentiekio tinklų ir 28,506 km nuotekų tinklų, prie centralizuoto vandens tiekimo tinklų prisijungė 61  vartotojas (dar 255 sudaryta galimybė prisijungti), prie nuotekų tinklų –  377  vartotojai (dar 859 sudaryta galimybė prisijungti), pastatyta nuotekų siurblinė.

Bendrovė 2013–2017 metais ketina įgyvendinti investicijų už 9,386 mln. Lt, iš jų 4,556 mln. Lt – Europos Sanglaudos fondo paramos lėšos. Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, bus renovuoti 5 vandens gerinimo įrenginiai (Puodžių, Vilkiautinio, Gudžių, Vydenių, Nedzingės k.), pastatytos nuotekų valyklos Puodžių ir Naujųjų Valkininkų gyvenvietėse, nutiesta 4,8 km vandentiekio ir 4,74 km nuotekų tinklų, pastatytos 3 nuotekų siurblinės, sudaryta galimybė prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti 230 vartotojų, prie nuotekų tvarkymo tinklų – apie 177 vartotojams. 94,5 proc. vartotojų tiekiamo geriamojo vandens atitiks kokybės reikalavimus.

2012 metais UAB „Varėnos vandenys“ pardavė 544,5 tūkst. m³ vandens ir jos veiklos efektyvumo rodikliai buvo lyginami su IV vandens tiekėjų grupės (paslaugų pardavimai nuo 501 iki 900 tūkst. m³ per metus) efektyvumo rodikliais.

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Varėnos rajono savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-10-15