Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio 2010–2012 metų faktines sąnaudas ir pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis beveik 1,16 mln. Lt sąnaudų, kaip būtinų centralizuotam šilumos tiekimui, ir nustatė vartotojams 2,84 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su šilumos tiekimo įmonės prašyme nurodyta.

UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainos (be PVM)
Šaltinis: Komisija. * Skaičiavimuose naudojamos 2013 m. rugpjūčio mėn. kuro kainos.

UAB „Prienų energija“ Trakų padalinys šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Lentvario ir Trakų miestų vartotojus. Įmonės kuro balanse biokuras sudaro 44,7 proc., gamtinės dujos – 55,3 proc.

UAB „Prienų energija“ Trakų padalinys 2010–2013 metais į šilumos ūkį investavo 5,4 mln. Lt, iš jų 347 tūkst. Lt – Europos Sąjungos fondų parama. Šilumos tiekimo įmonės atlikta Lentvario katilinės 4,9 MW biokuro katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu investicija leido padidinanti biokuro dalį kuro sruktūroje iki 44,7 proc.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad šilumos kainų galiojimo metu – 2012 m. spalio 1 d.–2013 m. rugpjūčio 31 d. – dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo įmonė gavo 25,5 tūkst. Lt papildomų pajamų, kurias Trakų rajono savivaldybės taryba turės įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio tiekiamo karšto vandens kainos. Palyginus su dabar galiojančia, daugiabučių namų vartotojams kaina mažėja 1,72 Lt/m³, kiti vartotojai už karštą vandenį mokės 0,89 Lt/m³ mažiau.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Trakų rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-10-18