Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatė paslaugų kainų viršutines ribas 2014 metams

Komisija, įvertinusi mažųjų elektros energijos skirstymo įmonių – AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, UAB „E Tinklas“ ir UAB „Korelita“ – pateiktus duomenis, reikalingus elektros energijos paslaugų kainų viršutinėms riboms perskaičiuoti, nustatė elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2014 metams.

2010 metų pabaigoje Komisija elektros energijos skirstymo paslaugas teikiančioms įmonėms nustatė skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugos pradinį pajamų lygį 2011–2013 metams. Kadangi reguliavimo periodas buvo pratęstas iki 2014 metų pabaigos, bendrovės vykdo teikiamų paslaugų kainų viršutinių ribų perskaičiavimą 2014 metams.

Elektros energijos skirstymo įmonių teikiamų paslaugų kainų viršutinės ribos 2013–2014 m.

Įmonės pavadinimas

Vidutinė įtampa, ct/kWh be PVM

Žema įtampa, ct/kWh be PVM

Visuomeninio tiekimo paslauga, ct/kWh be PVM

2013 m.

2014 m.

2013 m.

2014 m.

2013 m.

2014 m.

AB „Lifosa“

13,73

11,37

14,95

16,51

-

-

UAB „E Tinklas“

16,84

15,67

11,07

9,97

-

-

AB „Akmenės cementas“

6,02

5,77

9,43

11,94

-

-

UAB „Korelita“

3,08

2,89

3,31

3,00

2,4

2,83


AB „Achema“ elektros energiją skirsto tik žemos įtampos laidais, todėl Komisija nustato bendrą skirstymo paslaugos kainos viršutinę ribą, nedalijant pagal įtampas: 2014 metams nustatyta 2,14 ct/kWh kaina (2013 metams – 2,8 ct/kWh be PVM).

Elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos pokyčio veiksniai:
- mažėjantys persiunčiamos elektros energijos kiekiai;
- infliacija;
- prognozuojamas BVP augimas;
- investicijų grąžos perskaičiavimas.

Informacija parengta 2013-10-24