Komisija pritarė Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus 2013–2022 metų tinklo plėtros planui

2013 10 24
Komisija, išanalizavusi AB „Amber Grid“ pateiktą Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013–2022 m.) tinklo plėtros planą, pritarė jo įgyvendinimui.

Posėdyje Komisija konstatavo, kad Planas pagrįstas prielaidomis apie gamtinių dujų gavybos, tiekimo, vartojimo ir mainų su kitomis šalimis raidą, atsižvelgiama į regioniniams kelių valstybių narių ir visos Europos Sąjungos tinklams skirtus investicijų planus, taip pat laikymo ir pakartotinio dujinimo suskystintų gamtinių dujų įrenginiams skirtus investicijų planus, bendra investicijų projektų vertė sudaro apie 893,38 mln. Lt.

Planas suderintas su Nacionaline energetikos strategija ir BEMIP (Baltijos energijos rinkos ir jungčių planas).

Investicijų projektai suskirstyti į šias pagrindines grupes:
- Strateginiai projektai (dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos („GIPL“), dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas, magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba, magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800 statyba, magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kiemėnai pajėgumų didinimas).
- Perdavimo tinklo patikimumo projektai (magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungtis (antroji gija), magistralinių dujotiekių linijinės dalies atnaujinimas, dujų skirstymo stočių pertvarkymas, kompresorių stočių plėtra ir modernizavimas).
- Apskaitos sistemų projektai (apskaitos sistemų įrengimas ir atnaujinimas).

Numatomi įgyvendinti perdavimo sistemos plėtros projektai:


1. Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos;
2. Dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimas;
3. Magistralinis dujotiekis Jurbarkas – Klaipėda;
4. Magistralinis dujotiekis Klaipėda – Kuršėnai DN800 (magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kiemėnai pajėgumų didinimas);
5. Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir Kaunas – Šakiai jungtis (antroji gija);
6. Esamo magistralinio dujotiekio Šiauliai – Klaipėda rekonstrukcija.


Komisija posėdyje AB „Amber Grid“ įpareigojo:

- suderinti Plane nurodytus investicinius projektus, įskaitant jų finansavimo struktūrą, Komisijoje teisės aktų nustatyta tvarka;
- per 40 dienų nuo II ketv. pabaigos pateikti Komisijai Plano įgyvendinimo ataskaitą;
- nusprendus nevykdyti, atidėti arba nutraukti Plane nurodytų investicinių projektų vykdymą, taip pat pasikeitus teisės aktams, turintiems įtakos strateginių projektų pasikeitimams ir (ar) jų įgyvendinimo būtinybei, pateikti informaciją apie tokius sprendimus ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo AB „Amber Grid“.

Informacija parengta 2013-10-24