Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą

2013 10 24
Komisija, įvertinusi AB „Lietuvos dujos“ pateiktus duomenis gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinei ribai skaičiuoti, 2014–2018 metų reguliavimo periodui nustatė 229,78 Lt už tūkst. m³ skirstymo kainos viršutinę ribą (be PVM). Šiuo metu galiojanti skirstymo kainos viršutinė riba – 179,33 Lt už tūkst. m³ (be PVM).

Vadovaujantis sąnaudų kilmės priežastingumo bei veiklų proporcingumo principais, Komisija 2014-2018 metų reguliavimo periodo bazinėmis dujų skirstymo veiklos sąnaudomis pripažino 197,642 mln. Lt: iš jų investicijų grąža sudaro 29,875 mln. Lt. Komisija nepripažino pagrįstomis daugiau nei 7 mln. Lt sąnaudų.

AB „Lietuvos dujos“ skirstymo kainos viršutinės ribos pokyčio veiksniai -prognozuojamas skirstomų gamtinių dujų kiekio mažėjimas ir planuojamos atlikti investicijos.

2014 metais AB „Lietuvos dujos“ planuoja skirstymo sistema transportuoti 860,149 mln. kub. gamtinių dujų.

Transportuojamų dujų kiekio pokytis 2009 – 2014 metais (mln. m³)

Komisija gamtinių dujų įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui. Komisijos sprendimu jos gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

Konkrečias AB „Lietuvos dujos“ kainas gamtinių dujų vartotojams Komisija planuoja patvirtinti iki lapkričio pabaigos.

Informacija parengta 2013-10-24