2013 10 24
Komisija, įvertinusi UAB „Fortum Heat Lietuva“ pateiktus faktinius bei prognozuojamus 2013 metais skirstomų dujų kiekius ir sąnaudas, prognozuojamas 2013 metų ir 2014 metų gamtinių dujų įsigijimo kainas, ekonomiškai pagrįsto turto vertės pasikeitimą 2013 metais, pakoregavo gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2014 m. sausio 1 d.

UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba 2013–2014 metais (be PVM)

Įmonė

Skirstymo kainos viršutinė riba 2013 metais

Skirstymo kainos viršutinė riba 2014 metais

UAB „Fortum Heat Lietuva“

150,26  Lt/tūkst. m3

158,90 Lt/tūkst.m3


Gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos pokyčiams esminę įtaką turėjo sumažėję skirstomi gamtinių dujų kiekiai (2013 m. planuojamas 14 proc. mažesnis kiekis nei nustatytas bazinis).

Komisija gamtinių dujų skirstymo įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui – UAB ‚Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainų viršutinės ribos nustatytos 2010–2014 metams. Reguliuojamų kainų viršutinės ribos Komisijos sprendimu gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

UAB „Fortum Heat Lietuva“ skirsto gamtines dujas nebuitiniams vartotojams Joniškio rajone.

Informacija parengta 2013-10-24