Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjų paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

Siekiant užtikrinti, kad gyventojams teikiamų centralizuoto šildymo paslaugų kainos būtų pagrįstos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis, Komisija įvertina, ar nustatydamos šilumos įmonių paslaugų kainas savivaldybių tarybos nepažeidžia Šilumos ūkio įstatymo bei Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimų.

Komisija posėdyje konstatavo, kad Visagino savivaldybės taryba, 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu nustačiusi VĮ „Visagino energija“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, ir Birštono savivaldybės taryba, 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimu nustačiusi UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, nesilaikė Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų, įpareigojančių šilumos kainas grįsti būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Visagino ir Birštono savivaldybių taryboms per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nurodytų šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu, įgyja teisę jas nustatyti vienašališkai.

Informacija parengta 2013-10-24