Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą formos projekto

Siekiant mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą formos projektą (toliau – Projektas).

2012 m. vasario 7 d. įsigaliojus naujai Elektros energetikos įstatymo redakcijai, nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla reguliuojama nebe licencijomis, o leidimais, kurių išdavimui nustatyta mažiau reikalavimų ir sąlygų.

Ūkine komercine veikla besiverčiantis asmuo turi teisę užsiimti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla be išankstinio Komisijos leidimo, tačiau apie tai turi iš anksto informuoti Komisiją Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos pradžia laikoma tinkamo pranešimo Komisijai pateikimo diena. Jeigu asmuo pageidauja, Komisija išduoda rašytinį patvirtinimą – leidimą apie tokio asmens vertimąsi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. lapkričio 6 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-10-31