AB „Amber Grid “ pateikė gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas 2014 metams

2013 11 04
Gamtinių dujų perdavimo operatorius AB „Amber Grid“ Komisijai 2013 m. spalio 30 d. raštu Nr. 7-302-517 pateikė gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas 2014 metams (dokumentą atsiųskite). Komisija dar lapkričio mėnesį patikrins, ar pateiktos kainos neviršija nustatytos ribos, nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių.

AB „Amber Grid“ Komisijai taip pat pateikė 2013 m. spalio 14 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 1-94 „Dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (dokumentą atsiųskite).

Informacija parengta 2013-11-04