2013 11 04
AB „Lietuvos dujos“ Komisijai 2013 m. spalio 31 d. raštu Nr. 7-291-1627 pateikė gamtinių dujų skirstymo kainas 2014 metams. Komisija dar lapkričio mėnesį patikrins, ar pateiktos kainos neviršija nustatytos ribos, nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių (dokumentą atsisiųskite).

AB „Lietuvos dujos“ Komisijai taip pat pateikė 2013 m. spalio 31 d. raštą Nr. 7-291-1626 „Dėl gamtinių dujų skirstymo kainų nustatymo metodikos“ (dokumentą atsisiųskite).

Informacija parengta 2013-11-04