Komisija nustatė mažesnes UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

2013 11 07
Komisija, įvertinusi UAB „Akmenės vandenys“ 2012 metų faktines sąnaudas, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 350 tūkst. litų sąnaudų ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, nustatė 0,41 Lt/m³ mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.

UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

UAB „Akmenės vandenys“ centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Akmenės rajono gyventojus.

2008–2012 metais įmonė įgyvendino investicijų projektų ir darbų už 65,916 mln. Lt, didžiausia dalis reikalingos sumos – 56,829 mln. litų – finansuota ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Įmonė pastatė Naujosios Akmenės miesto nuotekų valymo įrenginius, 10 nuotekų siurblinių, vandens gerinimo įrenginius, dumblo tvarkymo įrenginius Naujojoje Akmenėje, kurie apdoros nuotekų dumblą, susidarantį Naujosios Akmenės, Akmenės, Žagarės ir Ventos nuotekų valymo įrenginiuose. Iš viso buvo paklota 18,48 km vandentiekio tinklų, 22,643 km – nuotekų, 264 vartotojai prisijungė prie nuotekų tinklų, 244 – prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų.

2013–2017 metais UAB „Akmenės vandenys“ į vandentvarkos ūkį ketina investuoti 34,174 mln. Lt, iš jų didžiausią dalį sudarys Europos Sanglaudos fondo lėšos – 26,731 mln. Lt, savivaldybės lėšos – 2,850 mln. Lt, 2,388 mln. Lt pridės pati įmonė, savivaldybių lėšos sudarys 1,139 mln. Lt, dar 1,066 mln. Lt – banko paskola. Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, bus nutiesta 15,2 km vandentiekio ir 26,8 km nuotekų tinklų, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Papilėje, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Kruopiuose, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Akmenėje (69 proc. tiekiamo vandens atitiks Higienos normos kokybės reikalavimus), prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti apie 666 vartotojams.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 88,8 proc. Akmenės rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo – 79,9 proc. 67,4 proc. vartotojų gauna Lietuvos higienos normos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Planuojama, kad iki 2015 metų centralizuotos geriamojo vandens tiekimo paslaugos bus prieinamos 94,3 proc. Akmenės rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslaugos – 89,2 proc.

Praėjusiais metais UAB „Akmenės vandenys“ pardavė 449 tūkst. m³ vandens ir priklauso V įmonių grupei (pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m³ per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Akmenės rajono savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-11-07