2013 11 07
Komisija, įvertinusi UAB „Neringos vanduo“ faktines 2012 metų sąnaudas, pripažino pagrįstomis 105 tūkst. Lt sąnaudų daugiau negu įmonės projekte, kaip būtinų centralizuotai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 12,11 Lt/m³ geriamojo vandens tiekimo r nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

UAB „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

UAB „Neringos vanduo“ centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Nidos, Preilos, Pervalkos, Juodkrantės gyventojus.

UAB „Neringos vanduo“ 2012 metais baigė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros projektą Neringoje, kurio bendra vertė siekia 7,661 mln. Lt (6,292 mln. Lt – Europos Sąjungos parama, 0,740 mln. Lt – valstybės lėšos, 0,629 mln. Lt – savivaldybės lėšos). Įmonė paklojo 1,6 km naujų bei renovavo 8,06 km vandentiekio tinklų, nutiesė 1,01 km naujų ir renovavo 1,93 km nuotekų tinklų, prie vandens tinklų prisijungė 49 vartotojai (76 sudaryta galimybė prisijungti), prie nuotekų tinklų prisijungė 46 vartotojai (36 sudaryta galimybė prisijungti).

2013–2016 metais UAB „Neringos vanduo“ ketina įgyvendinti investicijų už 1,825 mln. Lt (valstybės lėšos – 0,909 mln. Lt, nuosavos įmonės lėšos – 0,916 mln. Lt). Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, bus renovuoti 4, tamponuoti 4 vandens gręžiniai ir išgręžtas 1 naujas, planuojama naujai pakloti 0,05 km vandentiekio ir 0,10 km nuotekų tinklų bei renovuoti 0,15 km nuotekų tinklų, 100 proc. vartotojams tiekiamo geriamojo vandens atitiks kokybės reikalavimus.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi daugiau nei 95 proc. Neringos savivaldybės gyventojų.

Praėjusiais metais UAB „Neringos vanduo“ pardavė 177,1 tūkst. m³ vandens ir priklauso vandens tiekėjų V grupei (paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m³ per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Neringos savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-11-07