2013 11 07
Įvertinus UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Intergas“ pateiktus faktinius bei prognozuojamus 2013 metais skirstomų dujų kiekius ir sąnaudas, prognozuojamas 2013 metų ir 2014 metų gamtinių dujų įsigijimo kainas, ekonomiškai pagrįsto turto vertės pasikeitimą 2013 metais, Komisija pakoregavo gamtinių dujų skirstymo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2014 m. sausio 1 d.

UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainų viršutinės ribos 2013–2014 metais (be PVM)

Įmonė

Skirstymo kainos viršutinė riba 2013 metais

Skirstymo kainos viršutinė riba 2014 metais

UAB „Druskininkų dujos“

1449,70 Lt/tūkst. m³

1334,75 Lt/tūkst. m³

UAB „Intergas“

82,52 Lt/tūkst. m³

82,04 Lt/tūkst. m³


Komisija gamtinių dujų skirstymo įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui. Reguliuojamų kainų viršutinės ribos Komisijos sprendimu gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos viršutinės ribos pokyčiams esminę įtaką turėjo padidėjęs transportuojamų gamtinių dujų kiekis, UAB „Intergas“ skirstymo kainos viršutinė riba mažėja dėl sumažėjusių sąnaudų technologinėms reikmėms, mažesnės investicijų grąžos ir gautų pajamų už trumpalaikius pajėgumus.

UAB „Druskininkų dujos“ skirsto gamtines dujas Druskininkų savivaldybėje, UAB „Intergas“ – Druskininkų savivaldybėje ir Mažeikių rajone.

Informacija parengta 2013-11-07