Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo projekto

Siekiant užtikrinti skaidrią energetikos sektoriaus priežiūrą bei didinti bendrą vartotojų ir rinkos dalyvių informuotumą, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo projektą (toliau – Projektas).

Esminės nuostatos Projekte:


- apibrėžtas asmenų, kurių veikla yra reguliuojama, viešai skelbiamos informacijos skelbimo mastas, tvarka ir sąlygos;
- detalizuota, kokią informaciją turi pateikti atskiruose sektoriuose – vandens, šilumos, elektros energetikos ir gamtinių dujų – veikiantys ūkio subjektai;
- įtvirtinta, kurią informaciją ir kokiu mastu privalo viešai skelbti Komisija.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gruodžio 9 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Verkių g. 25 C, LT 08223 Vilnius), faksu (8 5 213 5270) arba elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-11-11